ПОМ Инжинеринг - Профил на компанијата

Профил на компанијата

Основни дејности на ДООЕЛ ПОМ ИНЖЕНЕРИНГ од Битола се лимарски и покривачки работи, производство и монтажа на челични конструкции и производи од челик, производство и монтажа на трапезни лимови и производи од лим како и изработка на климатизациски и вентилациски канали од лим…

Poming Trust

Услуги и дејности

  • Покривачки-лимарски работи
  • Челични конструкции и браварски работи
  • Ремонт на индустриска опрема
  • Продажба на производи од лим

Референца

ПОМ Инженериг нуди високо квалитетни услуги и за кои има големо искуство и висока експертиза.

  • РЕК-Битола ПЕ Термоелектрани
  • ЈЗУ “Др Трифун Пановски” Битола
  • ХМС “Стрежево”
  • Екатеринбург – Русија
  • Хала-КОНИНГТОН
  • Погледнете ја нашата комплетна листа на референци…