ПОМ Инжинеринг - Челични конструкции, покривачки лимарски работи

ПОМ Инженеринг

Почетоците на компанијата датираат од 2003 со формирање на ДОО ПОМ од Битола,а како ДООЕЛ ПОМ ИНЖЕНЕРИНГ компанијата опстојува од 2015 година.

Основни дејности на ДООЕЛ ПОМ ИНЖЕНЕРИНГ од Битола се лимарски и покривачки работи, производство и монтажа на челични конструкции и производи од челик, производство и монтажа на трапезни лимови и производи од лим како и изработка на климатизациски и вентилациски канали од лим.

ДООЕЛ ПОМ ИНЖЕНЕРИНГ од Битола ,од самите почетоци од 2003 година е присутен непрекинато на ремонтни активности во ТЕ РЕК Битола како и во Рудник Суводол и Бродн Гнеотино.

ПОМ Инжинеринг - Опрема

Oпрема

Производствени капацитети од 700 м2 како и административна зграда од 100 м2, комплетен алат и прибор за изведување на работи и работни задачи споменати во спецификацијата за видот на работи за кои ги нудиме нашите услуги.

 • Товарно моторно возило со носивост од 3 тона.
 • Патничко моторно возило за превоз на вработени.
 • Телескопски вилушкар со висина на подигање од 16 метри.
 • Вилушкари (електричен и дизел) со носивост од 3 и 5 тона.
 • Апкан за профилирање на лим.
 • Линии за профилирање на лим.
 • Секатор механички.
 • Комплет гарнитури за електрично заварување, апарати, кабли, рачки, маски.
 • Електричен циркулар за сечење на профили.
 • Столбна бушилица.
 • ЦНЦ плазма машина за сечење на секаков вид на лимови со дебелина до 40 мм.
 • Комплет гарнитури за гасно заварување челични шишиња (боци), црева, манометри, резачии, гарнитури бренери.
 • Гарнитури на рачни прирачни алати.
 • Мобилни компресори 2 парчиња.
 • Брусалици, дупчалки и друг прирачен алат соодветен на дејноста со која се занимаваме.
 • Сопствени бараки за сместување на своите работници ангажирани на работи и работни задачи како во РЕК Битола така и за други објекти.