ПОМ Инженеринг - Ремон на термоелектрани и индустриска опрема - РЕК Битола

Ремонт на индустриска опрема

 • Ремонт на индустриска опрема во термоелектрани.
 • Ремонт на индустриска опрема во рудник со површински коп.
 • Ремонт на индустриски машини за површински коп.
ПОМ Инженеринг

Челични конструкции и браварски работи

 • Изведба на челични конструкции.
 • Изработка на разни производи од челик.
 • Изработка и монтажа на разна браварија.
 • Сечење на производи од челик со ЦНЦ машини.
ПОМ Инженеринг - изработка на челични лимови и полиуретански панели, градежна лимарија

Покривачки – лимарски работи

 • Изведба на покриви со челични трапезни лимови и полиуретански панели.
 • Комплет градежна лимарија.
 • Изработка на климатизациски и вентилациски канали од лим
ПОМ Инженеринг - производи од лим

Продажба на производи од лим

 • Сопствена линија за профилирање на трапезни лимови и изработка на секаков вид на опшивки, олуци, одводи.
 • Сопствена машина за изработка на вентилациски и климатизациски канали од лим.