АМД ЃОРЃИ НАУМОВ

Изработка на фасада од челичен пластифициран лим (2019) Препокривање на објект со пластифициран челичен лим(2020)

ТЈД ГРОУП

Реконструкција и препокривање на кров со ПУР панел(2018)

КОНЕКТ

Покривање на објекти 2200м2 со пластифициран челичен лим во Сливница

ТРИМ И ЉУМ СТРУГА

Монтажа на оков и монтажа на дрвен мост на реката Дрим(2016) Покриваање на станбена зграда со челичен пластифициран лим(2017) Изработка на челична конструкција за лифт и надворешни противпожарни скали во станбена зграда во Скопје(2016)

ЛАПОР БИТОЛА

Покривање на станбени згради со Пур панел (2012,2014,2015,2016) Ремонт на делови од градежна механизација