АМД ЃОРЃИ НАУМОВ

  • Изработка на фасада од челичен пластифициран лим (2019)
  • Препокривање на објект со пластифициран челичен лим(2020)