ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА “ДР ТРИФУН ПАНОВСКИ” БИТОЛА 

  • Одржување на објекти(2003-)
  • Замена на комплетна водоводна и канализациона инсталација (2010 год.)
  • Браварски,лимарски,парни и топловодни работи (2010 год.)
  • Браварски,лимарски,парни и топловодни работи (2011 год.)
  • Ремонт на парен котел
  • Реконструкција на одделот за физикална и хидро терапија (градежни работи и алуминска браварија)