ЈПССДП

во подрачни единици Битола, Ресен, Струга, Охрид, Кичево и Демир Хисар

  • Тековно, инвестиционо и комплетно одржување на објектите